Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Carril bici

21/06/2016  •  josagon  •  Toda a cidade

Señalizacións horizontais e verticais no carril bici. Só  os extranxeiros ceden o paso ós peóns no carril bici cando cerran os semáforos e os peóns están a cruzar. Faltan as señalizacións que indiquen ós peóns a prohibición de pasear polo carril bici e as que lles indiquen ós ciclistas a obriga de cede-lo paso ós peóns cando éstes crucen polo sitos frente ós pasos de cebra..

53.000 €

Instalación máquinas ejercicios biosaludables en Plaza Pablo Iglesias

21/06/2016  •  dverdini  •  Toda a cidade

Las características de la Plaza Pablo Iglesias, con una zona de mesas y bancos y una pista polideportiva, hacen de la misma un espacio adecuado para la instalación de este tipo de elementos cuya necesidad y demanda se ve ampliada por la existencia en la misma plaza del Centro Cívico del Castrillón y de la Biblioteca del Castrillón con un alto número de usuarios de todas las edades.

7.800 €

APP de INCIDENCIAS

13/06/2016  •  borjalamas  •  Toda a cidade

Creación de una app municipal para dar parte sobre incidencias, desperfectos y sugerencias. Si vas por la calle y ves una papelera rota, una farola estropeada, un bolardo arrancado o una barandilla floja, puedes sacarle una foto y dar parte de la incidencia y la ubicación a través de esa app. lo bueno es que ya existen muchas plataformas de ese tipo funcionando actualmente, así que sólo habría que contratar el servicio y "customizarlo" según los intereses y caracteríticas de la ciudad.

10.000 €

Mellorar o mobiliario e o pavimento da cúpula de Eirís

23/06/2016  •  carolina_martinezg  •  Toda a cidade

Actualmente a cúpula de Eirís ten un mobiliario que dificulta o encontro das persoas pola escasez e pésima distribución. Ademáis pérdese moito espazo cunha zona de prantas que ao meu gusto non favorece o clima do espazo e normalmente a xente aproveita, cando chove, en deixar que cans fagan as suas necesidades alí. O mesmo pasa co pavimento, que ao ser de gravilla, pois invita aos donos dos cans a que deixen aos animáis a mexar e cagar alí, atopandonos as outas usuarias con situacións desagradables alí. 

Pido que se reestudie a distribución de mobiliario, e se poida cambiar o pavimento para que a conservación sea baixa e non invite a que caguen cans alí. 

 

15.000 €

Plantación de 111 árbores autóctonas entre Monte das Moas - Parque de Eirís

23/06/2016  •  xianaaaaa  •  Toda a cidade

A miña proposta consiste nunha plantación de 111 árbores autóctonas mixtas no entorno do Monte das Moas - Parque de Eirís para ir convertindo a zona no pulmón verde que esta precisa (dándolle continuidade á  plantación de castiñeiros executada recentemente). A Organización Mundial da Saúde estima necesaria a existencia dunha árbore por cada tres persoas. Na Coruña non chegamos nin ao 20% dos que realmente deberiamos ter. O compromiso do Concello coa loita contra o Cambio Climático sitúa esta petición como unha das prioritarias neste senso.

80.000 €

Creación de zonas naturalizadas en espacios verdes.

23/06/2016  •  salebas  •  Toda a cidade

Creación de corredores naturalizados en espacios verdes que permitan nichos ecolóxicos para especies autóctonas tanto vexetais como animais. Carteles explicativos nestas zonas para explicar o interés e a necesidade de conciliar a cidade coa biodiversidade.

21.500 €

Estación de BiciCoruña en cada barria y punto principal de A Coruña

08/06/2016  •  galego1906  •  Toda a cidade

En vista del buen uso de las estaciones BiciCoruña, y que cada vez mas usuarios de A Coruña la utilizan, como así reflejan los datos.

Alcanzó el pasado mes de junio el récord histórico de usos con la cifra de 22.938, cuando la marca anterior era de septiembre de 2014 con 21.143 utilizaciones.

Creo que es hora de pasar de un uso de bicicletas para pasear, y avanzar a un uso diario para ir a trabajar o al medico.

Propongo instalar una estación bicicoruña en cada barrio y/o en aquellos puntos importantes de la ciudad. Para que exista al menos una estación cada kilometro de la ciudad.

Creo que la ciudad de A Coruña, necesita bicicletas donde se usan de manera diaria para ir a trabajar y a los principales servicios de la ciudad, no en aquellos sitios donde se utilizan para pasear.

Entre todos tenemos que detectar esos puntos donde deberia instalarse una estación BiciCoruña.

Según vayan llegando comentarios, iré incorporando mas puntos.

- ExpoCoruña ( incluiria, espacioCoruña Coliseum, y Someso)

- Pocomaco ( los polígonos son los grandes olvidados )

- Polígono de A Grela

- Elviña ( uniendo la estación de tren, con la futura estación de ExpoCoruña )

- Ventorillo ( para poder acudir al médico )

- Oza ( daria servicio al puerto, playa y hospital )

- Parque de Eiris ( daria servicio al hospital y Eiris )

- Universidad de Elviña

- Marineda City

Para poder hacer mas factible esta propuesta, necesitaria conocer el gasto de instalación de una estación de BiciCoruña, alguien podría facilitar ese dato ?

Un saludo.

216.000 €

Creación dunha plataforma de compra online e bicireparto nos Mercados

23/06/2016  •  malditoso  •  Toda a cidade

Proiecto: Rodas e redes (O mercado obicuo).

Deseño e implantación dunha plataforma de compra online para os mercados Municipais incruindo software e hardware necesaio.

Compra de dúas cargobikes eléctricas para cada mercado municipal. *

 

Os mercados e as súas concesionarias necesitan un impulso de renovación que, por unha banda, evite a perda de clientas cara a outras plataformas de venda, e por outro, tentar atraer novas clientas adaptándose as TIC e a novos desafíos.

Esta sociedade precipitase irremediablemente hacia a compra ubicua, e xentes non nativas terán que ser reeducadas para que non se atopen excluidas.

Crémos que a falta de tempo ou o ansia por non desperdiciar o que hai, podería ser un dos factores que inclina a moitas consumidoras e consumidores, cara a grandes superficies ou cadeas de supermercados.

A compra tradicional, nos postos, cos seus tempos e o seu trato personalizado, ten que adaptarse á realidade dos clientes. Ninguén debería de deixar de gozar da frescura e calidade dos produtos dos mercados municipais porque o seu traballo coincida co horario do mercado.

A telefonía móbil é unha ferramenta cotia, e pode ser importante cara á reactivación comercial. Ofende ata comentalo. Que un terminal telefónico permita ter aceso o mercado global debe ser aproveitado. E os mercados da cidade teñen que estar ahí ou desaparecerán como os coñecemos en menos de 20 anos.

Unha páxina web e unha aplicación mobil corporativa.

Entras dende o mobil ou dende sobremesa, elixes mercado, elixes productos, elixes praceira….e compras.

Tes favoritas, podes votar, puntuar e comentar, fas rede, e finalmente, compras.

As cargobike serán os vehículos que acercarán o mercado as clientas.

 

 

* as cargobike pasarian a formar parte do paruqe mobil do concello e poderan ser usadas tanto para envios de mercadorias como para comunicación entre instalacións municipais. O número de cargobikes eléctricas pode variar dependendo do tamaño do mercado ou das concesionarias.  

62.000 €

Bolardos delante del colegio Manuel Murguia

14/06/2016  •  anapan  •  Toda a cidade

La colocación de bolardos en la acera que hay delante de la entrada del colegio CEIP Manuel Murguía para evitar que los coches aparquen sobre la acera, entorpeciendo el tráfico de vehículos y obligando a los niños y a los padres con carritos de bebés a caminar por la carretera para poder acceder al colegio.

3.330 €

Adecentar la parte inferior del paso elevado de Ronda de Nelle sobre Finisterre

22/06/2016  •  jabovin  •  Toda a cidade

La parte inferior de este paso elevado se ha convertido en un aparcamiento irregular sobre la acera y un lugar con un olor muy desagradable pues es usado como urinario. Se solicita que se realice una intervención sobre esta zona como se han realizado en otros lugares de la ciudad a la espera de una alternativa mejor como hacerlo subterráneo.

35.000 €