Na Coruña Contas

Volver

Árbores nas rúas interiores de Monte Alto

Usuario/a borrado/a  •  07/06/2016  •  Toda a cidade  • 

Código proposta de investimento: 2327

Existen moitas rúas no interior de Monte Alto que só teñen cemento. Gustaríame que se plantaran árbores nas que se poida por temas de espazo para embelecer o barrio.

Informe de custo

A túa proposta foi considerada VIABLE. Trátase dunha proposta cunha localización específica, nun barrio que polas polas súas características de desenvolvemento urbano así como polo seu subsolo, resulta máis caro e complexo á hora de mellorar a súa dotación arbórea. Para establecer o alcance da actuación co orzamento dispoñible, establecéronse prezos "tipo" segundo os lugares de plantación posibles, que habería que determinar no momento de ejecución desta actuación. O prezo de plantación de arbolado non pode ser igual en rúas, prazas ou outras zonas urbanizadas, que, de forma xeral, teñen pouca disponibilidad de espazo adecuado, que en zonas axardinadas ou parques urbanos con maior disponibilidad de espazo de plantación, subsuelo adecuado e acceso a rego. Así mesmo, tomáronse en consideración a necesidade de que as árbores tiveran un calibre mínimo (16/18 en calles e 14/16 en parques e zonas verdes urbanas), para garantizar a súa viabilidade, así como outras características do arbolado (preferentemente frondosas, de folla caduca, resistentes a enfermidade e ao ambiente salino, etc.) e dos sistemas de plantación (mellora do volume de plantación en áreas pavimentadas mediante subsolos estruturais ou métodos similares, utilización de anclaxes e drenaxes, dotación de sistemas de autorego para os primeiros meses, etc.). Partindo da estimación de custes realizada e do orzamento máximo previsto de 1 millón de euros poderianse plantar unha media de 220 árbores, a metade dos cales poderíase plan en zonas de gran dificultade o cal supón que o prezo de plantación é moi elevado. A outra metade poderíase repartir entre a plantación en zonas urbanizadas normais e en zonas 'brandas' como xardíns e parques. No barrio de Monte Alto a disponibilidade de espazos de plantación é moi limitada. Para incrementar o arborado en moitos casos será necesaria a adopción de medidas de modificación do planeamento .Así mesmo, para establecer lugares de plantación mentras non se dispoña dun Plan Director de arbolado ou documento similar, serán necesarias unha serie de operacións previas como: -Localización de espazos libres preferentemente de propiedade municipal e de uso compatible co planeamiento. -Localización de infraestruturas e redes de servizos que poidan condicionar as plantacións. -Cando sexa conveniente, análisis das condicións edafológicas do solo e accións de mellora. Grazas pola túa participación no programa de Orzamentos Participativos e esperamos volver a contar coa túa colaboración na edición do ano que vén.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
Non hai fitos definidos