Na Coruña Contas

Volver

Gran Bosque A Coruña ( por fases)

pelines pelines  •  12/05/2019  •  Toda a cidade  • 

Código proposta de investimento: 2031

Crear  o grande bosque da cidade no entorno do castro de elviña por fases para facilitar o seu nacemento.

Sería unha mellora da contorna do castro e convertiriase nun centro de visitas para a nosa cidade.

Informe de custo

A túa proposta foi declarada viable segundo o seguinte informe do equipo técnico municipal: "O obxecto da proposta é interesante sempre que a cidade de A Coruña non conta cun gran número de parques públicos. A iniciativa encádrase na liña dunha mellora integral da cidade e especificamente nas novas estratexias de planificación urbana ecolóxica, en especial a infraestrutura verde urbana. Inclúe tamén un enfoque específico para a fauna, tanto terrestre como acuática, o que enriquece a idea e mellorará a biodiversidade urbana. Como condicionante importante identifícase que, si se prevé incluír animais como os pavos reais, débese pechar perimetralmente o espazo, aparte de ter en conta outras consideracións de benestar e sanidade animal. Este tipo de propostas require un estudio preliminar de ubicación espacial e un proxecto de execución. É preciso realizar un estudo da propiedade, xa que existen parcelas que no son de titularidade municipal. En todo caso esa esixencia vai a depender da ubicación definitiva que se propoña. Considerase viable (inda que condicionada ás autorizacións precisas para o seu desenvolvemento, especialmente vinculadas á protección do patrimonio cultural e arqueolóxico do espazo e aos propios requirimentos do Plan Director do Castro de Elviña) a creación dun parque con esas consideracións, pero precisa un estudio pormenorizado das opcións espaciais de ubicación e dos mecanismos de acceso á propiedade en caso de parcelas privadas." Agradecemos a túa participación nos Orzamentos Participativos e esperamos volver contar coas túas propostas na seguinte edición do programa o ano que vén.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
Non hai fitos definidos