Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 6

Propostas de investimento non viables: Distrito 6

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Senda peonil desde O Castrillon a Parque de Eiris

08/05/2018  •  888iago  •  Distrito 6

A senda xa existe,  entre o final da Rua Fariña Ferreño e o final da Rua Javier López López. Utilizamola moita xente para chegar o Parque de Eiris. Esta en moi malas condicions e e moi estreita . Non sei de quen seran eses terreos, o q sei e q ese camiño usase moito. 

Apertura da piscina

09/05/2018  •  anamoronho  •  Distrito 6

Apertura da piscina , para que o investimento feito ste o de agora non se desperdicie.

Casablanca

Arranxo da estrada en Casablanca

01/05/2018  •  Victor  •  Distrito 6

Deberíase arranxar un pequeno bache ou como un hundimento que cando pasa o bus pega un salto importante. Atópase en Casablanca xusto entrando aos Castros pola Avenida da Pasaxe. Creo recordar que dende que se fixo o túnel existe este problema e nunca ninguén fixo nada por solucionalo. 

fonte_dos_caños_obra.jpg

Recuperación da Fonte dos Caños en Eirís de Abaixo

14/05/2018  •  monicaeiris  •  Distrito 6

Un dos simbolos históricos de Eirís, xunto co Castelo, ou Fortaleza de Valparaiso, é a Fonte dos Caños. 

Fonte moi antiga, e de auga moi sabedora, que durante anos suministrou de auga potable a xente de boa parte da cidade, que se achegaba a recollela en garrafas. Corría todo o ano.

A partires do 1992, cando nos instalaron o alcantarillado en irís de Abaixo, e o posterior asfaltado do camiño que pasa pegado a ela, foi perdendo forza... e agua. 

E dende o inicio das obras do Parque Ofimático, ate parece que querían pasarlle por riba unha acera e eliminala. 

Como fonte antiga, fermosa, e catalogada, solicitamos ó Concello que rehabilite a Fonte dos Caños e o seu entorno, devolvéndolle o seu valor histórico e devolvéndonos á veciñanza un espazo tan querido. 

Cuberta vexetal lateral parque Eiris e posterior nº 5 Avda Lamadosa

24/04/2018  •  hadrian  •  Distrito 6

Esa zona atopase a cemento cara vista, creando unha estampa de feismo que poderia ser modificado con plantas trepadoras e macetas ubicadas nesta ladeira e que o mesmo tempo loite contra o risco de derrubamentos que xa teñen acontecido hai anos e seguen a acontecer

RECOLLIDA DE ACEITE USADO DE USO DOMÉSTICO EN PEDRALONGA

22/04/2018  •  a.vv.pedralonga  •  Distrito 6

Soliciamos que nos puntos do barrio onde xa dispoñemos de contedores orgánicos, inórganicos, papel e vidrio sexan colocados tamén contedores para a reciclaxe do aceite usado doméstico.

Humanización do espazo municipal existente detrás do grupo 3 nas vivendas Santa

13/05/2018  •  alfonsopalavea  •  Distrito 6

Detrás do grupos  3, un pouco de 14, lindando coa carretera que penetra nas vivendas do Grupo Santa Cristina hai un espazo no que se solicitou unha pista deportiva, solicitude rexeitada porque seique non todo o terreo era Municipal. Pero a parte municipal  da para poñer unhas mesas de pedra, algunha barbacoa ( tipo área recreativa) e arbolado.

Obras de reordenación tráfico en cruce Calle Bergondo/Avda. Casanova de Eirís

08/05/2018  •  dverdini  •  Distrito 6

La A. VV. Castrillón-Urbanización Soto "IAR" propone llevar a cabo diversas obras de reordenación del tráfico en el cruce de la Calle Bergondo con la Avda. Casanova de Eirís que puede incluir, entre otras obras de infraestructuras, la instalación de una glorieta que permita mejorar la circulación en la zona así como la seguridad tanto para el tráfico motorizado como para la movilidad peonil y ciclable.

Bandas rugosas en paso de cebra en Avda Lamadosa/Jeronimo Vazquez

24/04/2018  •  hadrian  •  Distrito 6

En toda Av Lamadosa, excepto aqui estan instaladas, sendo necesarias pola velocidade dos vehiculos que desde este punto se dirixen a rúa Javier López López

Croquis

AMPLIACION CARRIL BICI DO PARQUE DE EIRIS. CONEXIÓN CON SAN DIEGO E PONTE PASAXE

05/05/2018  •  cocasina  •  Distrito 6

Actualmente existe un pequeno carril bici no parque de Eiris illado do resto do trazado. Aproveitando a execución dos camiños para o acceso ó parque canino e as hortas urbanas, propoño ampliar o carril bici existente paralelamente aos camiños de acceso a estes áreas e continualos ata o carril bici xa aprovado, que discurrirá dende San Diego ata a Ponte Pasaxe. Desta maneira solucinaríase unha das demandas mais votadas en anos anteriores de ter una rede de carrilbici conectada sen tramos illados, e un acceso decente a Praia de Oza para os veciños dos Castros, Eiris e Castrillon. Paralelamente sería preciso unha nova estación de Bicicoruña no Parque de Eiris para dar servizo ós novos usuarios ou un aparcadoiro hablilitado para bicicletas, a ser posible cuberto.