A Porta Aberta

Volver
Orzamentos participativos 2018

1ª FASE DE SUSTITUCIÓN DO ARBORADO INAPROPIADO NO PARQUE DE SANTA MARGARITA

A. Martínez A. Martínez  •  03/05/2018  •  Toda a cidade  •    7 comentarios

Vista de Santa Margarita
Vista de Santa Margarita

Código proposta de gasto: 1034

Continuar o proceso de eliminación de eucaliptos e outras especies inapropiadas no parque de Santa Margarita por outras especies autóctonas. Para facilitar a realización deste proceso e garantir unha participación máis plural, proponse dividir as áreas de parque en diferentes zonas de actuación, a fin de que a partida sexa dun coste menor á da intervención global e permita a súa realización en diferentes anos. Así pois, no parque de Santa Margarida hai uns 100 pes de Eucalipto. Por iso proponse a división da actuación en 4 fases, sendo esta proposta a primeira delas.

Informe de custo

A túa proposta foi declarada viable de acordo co informe do equipo técnico municipal: "A proposta suscitada estase realizando desde fai anos no Parque de Santa Margarita. O número de zonas de actuación era maior para poder facer os traballos nun marco plurianual. A actuación pode facerse en 4 fases, simplemente é cuestión de planificalo adecuadamente e de reservar unha partida económica non só para talalas senón para a transformación integral das zonas cun enfoque máis contemporáneo e respetuoso coa biodiversidade. Considérase viable técnicamente, require un proxecto integral en 4 fases e desenvolvelo. Debe ser unha solución compatible co plan director do Parque de Santa Margarita existente." Agradecemos a túa participación nos Orzamentos Participativos e esperamos volver contar coas túas propostas na seguinte edición do programa o ano que vén.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
 • 125
  125  • 06/05/2018 09:46:16

  Eu penso que os eucaliptos do Parque de Santa Margarita deben quedar en él. Porque haia uns poucos non pasa nada e ademais os que propós cortar teñen máis de 100 anos de historia.

   • A. Martínez
    A. Martínez  •  Autor  • 03/09/2018 05:42:44

    O Parque de Santa Margarida ten un plan director confeccionado hai xa uns cantos anos para a súa transformación nun espazo máis naturalizado e con maior diversidade. Na actualidade a cantidade de eucaliptos no parque é elevada, e alá onde crecen nada mais crece baixo eles, nin herba, nin arbustos. Ademais, estes empobrecen o chan no que asentan. O plan fala de retirar un importante número dos mesmos e cambialos por outras especies autóctonas que favorezan a implantación de mais vexetación e biodiversidade (paxaros cos seus niños, pequenos animais...), posto que actualmente estes exemplares si fan dano a esta biodiversidade.

    Poderíase conservar algún que se atope en bo estado e non supoña un perigo para ninguén polo seu tamaño e idade, pero dende logo non aportan nada positivo como plantación grupal.

    Sen respostas
 • exeria
  exeria  • 02/09/2018 23:02:20

  Que manía temos de arrasar con todo¡ Eses árbores non fan dano a ninguén. Non confundamos a explotación intensiva dunha especia ata o punto de arrasar co entorno, con árbores de xardín que levan ahí máis tempo ca ti.

  Ocultar 1 resposta
   • A. Martínez
    A. Martínez  •  Autor  • 03/09/2018 05:39:04

    Non confundo nada nin a proposta fala de arrasar nada. O Parque de Santa Margarida ten un plan director confeccionado hai xa uns cantos anos para a súa transformación nun espazo máis naturalizado e con maior diversidade. Na actualidade a cantidade de eucaliptos no parque é elevada, e alá onde crecen nada mais crece baixo eles, nin herba, nin arbustos. Ademais, estes empobrecen o chan no que asentan. O plan fala de retirar un importante número dos mesmos e cambialos por outras especies autóctonas que favorezan a implantación de mais vexetación e biodiversidade (paxaros cos seus niños, pequenos animais...), posto que actualmente estes exemplares si fan dano a esta biodiversidade.

    Poderíase conservar algún que se atope en bo estado e non supoña un perigo para ninguén polo seu tamaño e idade, pero dende logo non aportan nada positivo como plantación grupal.

    Sen respostas
 • amgas
  amgas  • 30/08/2018 19:35:04

  Esos eucaliptos (algunos casi centenarios) pueden estar ahí perfectamente. No es lo mismo que en zonas de bosque, monte, rurales.....

  Ocultar 1 resposta
   • A. Martínez
    A. Martínez  •  Autor  • 03/09/2018 05:41:47

    El Parque de Santa Margarita posee un plan director de sustitución de arbolado. Actualmente la cantidad de eucaliptos con respecto a la superficie de parque es muy elevada. Estos árboles empobrecen el suelo e impiden crecer a cualquier otra especie vegetal bajo ellos mismos. Además no son árboles adecuados para favorecer la nidificación. Por ello se considera necesario sustituir estas especies por otras más acordes, que favorezcan el crecimiento de arbustivas y tapizantes y fomenten esa biodiversidad. Podría mantenerse algún ejemplar en buen estado como testimonio, pero desde luego no es recomendable mantenerlos como plantación grupal.

    Sen respostas