Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

martin_mc martin_mc

Comentarios
Acondicionamento do espazo do Vixía de Monte Alto ao redor do depósito de auga
Estaría bien que plantasen árboles y vegetación.
REURBANIZACIÓN DA RÚA SAN ANDRES (ENTRE XERAL MOLA E RÚA NOVA)
Deberían plantar árboles en la calle San Andrés.
Gran Bosque A Coruña ( por fases)
Si se lleva a cabo espero que planten árboles autóctonos.
REURBANIZACIÓN DA RÚA PANADERAS
Moi boa idea, sería interesante tamén que añadiran algunha árbore e vexetación na zona.
Parque Forestal en la zona del Milenium
Una pena que establezcáis como inviable esta propuesta, puesto que la ciudadanía estaría muy contenta de tener un mini-parque forestal en plena ciudad. Además que la zona del Milenium carece de árboles y de zonas verdes y sería muy triste que se perdieran esos terrenos en favor de construcciones de edificios. Por favor valoren comprar o expropiar esos terrenos para crear una gran zona verde.
Vexetación na Avenida do Ferrocarril
Muy buena propuesta, la Avenida del Ferrocarril necesita de árboles, actualmente es una zona muy gris.
Parque Forestal en la zona del Milenium
Ojalá estos terrenos se conviertan en Zona Verde puesto que ese barrio carece de árboles y vegetación. Los vecinos de ese distrito desean que haya más naturaleza.