A Porta Aberta

79anapereira 79anapereira

Comentarios
CUBERTA para patio central no CEIP MARÍA PITA
Totalmente imprescindible dado a misa climatología. Os menos non deben mollarse nin na fila, non moito menos non poder salir o recreo.