Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

@Argos_DeCore@mastodon.gal @Argos_DeCore@mastodon.gal

Esta persoa usuaria decidiu manter en privado a súa listaxe de actividades.