Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

1983 1983

Comentarios
MELLORA DA ACCESIBILIDADE DO BARRIO DAS FLORES
Considero que este tipo de propostas de mellora da accesibilidade para persoas de mobilidade reducida non deberia ter que ser proposta nin votada polos coruñeses, senon que deberia promoverse dende o propio concello.
Amañar as calzadas nas que hai baches
Unha vergoña que este tipo de iniciciativas teña que ser proposta pola cidadanía, considero que o mantenemento básico da cidade non debería estar supeditado a votación cidadá.