Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

lrf lrf

Comentarios
Ampliar a Escola de Música
Concordo coa proposta á que habería que sumar una reducción paulatina no custe das activiades ata chegar a ser un servicio gratuito para os nosos cativos
Senda verde nos terreos do oleoduto
opino o meso, sobran vehículos a motor particulares na nosa cidade. se a xente vise que pode ir dende o Castrillón á Grela en 10 minutos en bicicleta ou media hora andando por unha vía verde, segura e cómoda penso que cambiaría moito a movilidade na cidade.
Senda verde nos terreos do oleoduto
Moi boa idea para ter en conta no planeamento, pero igual haberá que esperar a que Repsol comece a traballar dende o Porto Exterior para poder levala a cabo.
Creación dunha rede de vías ciclabeis na cidade
Completamente de acordo, e a idea dun plano guía paréceme tamén moi acertada. Deberíase ter tamén en conta a unificación da sinalización vertical e horizontal dos mesmos.
Transformar o Remanso en Escola Infantil Municipal
Moi boa proposta
Implantar a accesibilidade universal nos edificios municipais
Imprescindible