Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

taluxia taluxia

Comentarios
Creación dunha plataforma de compra online e bicireparto nos Mercados
Muy interesante ,totalmente deacuerdo
Hortas urbans
Iniciativa muy favorable ,espero que se lleve a buen termino.