Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

Solhdeck Solhdeck

Comentarios
Instalación de contenedores de reciclaje de plástico y latas
Me gusta la propuesta, la votaré
DEIXAR UN CARRIL POR SENTIDO PARA TRÁFICO EN AVDA DA HABANA
Quizás non aumentar o área peonil pero si o carril bici e mellorar o aparcadoiro