Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

34899359 34899359

Comentarios
Mellorar o uso recreativo do Parque de Bens
Maior promoción do parque, porque acode pouca xente, a maioría con cans, polo que é lóxico que se incida neste colectivo. Sustitución de eucaliptos por especies autóctonas e instalación baños públicos (creo que non hai moitos, aínda que non estou seguro). Mellor sinalización de entradas e saídas e limpeza de camiños de acceso dende Visma.
Adecentar la parte inferior del paso elevado de Ronda de Nelle sobre Finisterre
Poderíase implicar á mocidade con técnicas de arte urbán.
Plantación árboles en Avenida de Hercules (sin eliminar palzas aparcamiento)
Nalgunhas zonas a rúa é moi estreita e non deixaría paso, ó crecer ás árbires ós carros dos nenos/as ou ãs cadeiras de rodas.
Creación de zonas naturalizadas en espacios verdes.
Temos que pensar nos postos de traballo que se perderían no eido da xardinería, unha das saídas profesionais máis importantes para colectivos como as persoas con discapacidade, inmigrantes, etc.
Bolardos delante del colegio Manuel Murguia
Os bolardos impedirán o tránsito de persoas que se despracen en cadeira de rodas.
Hortos urbanos municipais
A súa utilidade podería non ser só comercial, senón "terapéutica", ao respecto da vida estresante das cidades, facendo fincapé nas persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, e entre as de maior e menor idade, fomentando o contacto interxeracional.