A Porta Aberta

técnica1 técnica1

Comentarios
Centro de día para maiores na Agra do Orzán (Eliminado)
Esta proposta é viable, pero existe unha proposta anterior similar, a nº 214 "Centro de día público para maiores no barrio da Agra do Orzán". Pode consultala aquí: https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/214 . Recomendámoslle eliminar a súa e apoiar ésta máis antiga. O motivo é favorecer que, na fase de votación, o apoio vaia a unha única proposta para conseguir un maior número de apoios e que non se dispersen en propostas similares. Se o desexa, tamén pode facer comentarios noutras achegas similares á súa para integralas todas nunha única proposta global.
Rede viaria para bicicletas
Esta proposta é viable pero está duplicada. Revise unha achega anterior codificada co nº 32 “Creación dunha rede de vías ciclabeis na cidade” https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/32 e valore se a súa proposta pode estar incluida nela. Recomendámoslle que, sempre que o considere oportuno, elimine a súa proposta e preste o seu apoio á nº 32 na seguinte fase de priorización, co obxecto de concentrar os votos nunha única proposta, e non dispersalos en varias delas que sexan iguais o moi similares. Se o desexa, tamén pode facer comentarios noutras achegas similares á súa para integralas todas nunha única proposta global.
Carril bici pola cidade (Eliminado)
Esta proposta é viable pero está duplicada. Revise unha achega anterior codificada co nº 32 “Creación dunha rede de vías ciclabeis na cidade” https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/32 e valore se a súa proposta pode estar incluida nela. Recomendámoslle que, sempre que o considere oportuno, pode eliminar a súa proposta e apoiar a nº 32 na seguinte fase de priorización, co obxecto de concentrar os votos nunha única proposta, e non dispersalos en varias delas que sexan iguais o moi similares. Se o desexa, tamén pode facer comentarios noutras achegas similares á súa para integralas todas nunha única proposta global.
Carril bici que una el del centro de la ciudad (A Marina) con el del Burgo XA!!!
Esta proposta é viable pero está duplicada. Revise unha achega anterior codificada co nº 32 “Creación dunha rede de vías ciclabeis na cidade” e valore se a súa proposta pode estar incluida nela. Recomendámoslle que, sempre que o considere oportuno, considere eliminar a súa proposta e apoiar a nº 32 na seguinte fase de priorización, co obxecto de concentrar os votos nunha única proposta, e non dispersalos en varias delas que sexan iguais o moi similares. Se o desexa, tamén pode facer comentarios noutras achegas similares á súa para integralas todas nunha única proposta global.
carrir bici real
Esta proposta é viable pero está duplicada. Revise unha achega anterior codificada co nº 32 “Creación dunha rede de vías ciclabeis na cidade” e valore se a súa proposta pode estar incluida nela. Recomendámoslle que, sempre que o considere oportuno, considere eliminar a súa proposta e apoiar a nº 32 na seguinte fase de priorización, co obxecto de concentrar os votos nunha única proposta, e non dispersalos en varias delas que sexan iguais o moi similares. Se o desexa, tamén pode facer comentarios noutras achegas similares á súa para integralas todas nunha única proposta global.