Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 4

Zona de espera na beirarrúa da entrada principal do CEIP Rosalía de Castro

25/09/2022  •  davidfocinos@gmail.com  •  Distrito 4

A entrada principal ao CEIP Rosalía de Castro, pola rúa Río Avia, non dispón dunha beirarrúa suficiente. Isto provoca que as familias teñan que agardar na rúa ou na zona de aparcadoiro. É preciso habilitar unha zona suficiente na beirarrúa de xeito que se mellore a accesibilidade ao centro escolar para que as familias poidan agardar polos nenos e nenas ao entrar e saír das actividades lectivas e extraescolares.

Pai Sarmiento

Demolición do peche do Parque de Santa Margarida na Rúa Pai Sarmiento

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 4

Demolición da totalidade ou parte do peche do Parque de Santa Margarida na rúa Pai Sarmiento (similar ó realizado no anterior mandato na porta da Avenida de Fisterra).

Puidendo suprimir a totalidade ou reutilizando a parte de pedra como banco corrido en tramos diversos. 

Deste xeito o acceso ó parque é mais permeable e as rúas adxacentes teñen mais sinxelo o acceso. 

Eliminación de semáforos.

24/09/2022  •  Mobi-Liza  •  Distrito 4

O semáforo é o elemento característico da mobilidade do pasado, e que no século XXI está chamado a unha progresiva supresión. Se comparamos a densidade de semáforos de cidades europeas que xa contan cun modelo de mobilidade sostible coa densidade de cidades como a nosa, sorprenderíanos a diferenza existente. 

Hai innumerables exemplos de zonas nas que existen semáforos que son perfectamente prescindibles, xa que regulan zonas con escaso tráfico ou simplemente regulan un paso de peóns que debería ser de preferencia peonil directamente. Nesta proposta, concretamente, suxerimos a eliminación do semáforo na confluencia entre Avenida dos Mallos con rúa Noia, pasando a contar con sinalización como pode ser un Stop ou un ceda ao paso.

cruzamento ribadavia

Urbanización do cruzamento da rúa Ribadavia coa rúa Vizcaya

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 4

Modificación do cruzamento creando unha praza de estancia para os veciños nun barrio con poucos espazos para o esparcemento.

cruce.JPG

Creación dun espazo verde no cruce entre a Avenida dos Mallos e a Ronda de Nelle

21/09/2022  •  Marcos Pérez Pena  •  Distrito 4

O inicio da Avenida dos Mallos, no cruce coa Ronda de Nelle, mantén aínda unha estrutura anómala, cunha das calzadas pechada ao tráfico, pero utilizada para o aparcamento irregular. O conxunto do espazo podería reformarse para gañar así un pequeno espazo verde e de socialización nun barrio necesitado de espazos públicos e prazas.

A reforma implicaría a supresión de prazas de aparcamento, a ampliación do espazo verde coa plantación de novas árbores e a colocación dun paso de peóns elevado para conseguir unha limitación da velocidade no tráfico de acceso á Avenida dos Mallos. A reforma melloraría a comunicación entre o barrio dos Mallos e o da Falperra.

Peatonalizar la calle Antonio Viñes, entre los números 2 y 12

26/09/2022  •  Anuska_Chaflan  •  Distrito 4

Peatonalizar la calle Antonio Viñes, entre los números 2 y 12 (esquina con calles Asturias y Víctor López Seoane). 

Sería la continuación de la ya peatonalizada Mariscal Pardo de Cela, por lo q también continuaría el carril bici por este tramo.

Tras la peatonalización de Mariscal Pardo de Cela, éste tramo de Antonio Viñes queda casi obsoleto al tráfico, ya que mayormente se utilizaba para continuar por esta primera hasta incorporarse a las vías de salida de la ciudad, lo cual podría hacerse directamente bajando por la paralela, Felix Estrada Catoira. Se quitarían sólo 6 plazas de aparcamiento, e incluso se podría ganar alguna dejando aparcamientos en batería al final de dicha peatonal, coincidiendo con el número 14 de dicha calle, ya que aquí se ensancha bastante. No hay garajes en todo el tramo y además habría varios negocios que se beneficiarían de dicha peatonal, aparte de un solar vacío y varios bajos cerrados que podrían abrir otros negocios si está calle fuese más de paso. Hemos recogido firmas entre los vecinos y tenemos más de 200 de gente de la zona que apoyan el proyecto, ya que también consideran que sería una mejora para el barrio y que sus viviendas ganarían con la reforma.

Peatonalizar "de verdade" a Rúa Ángel Senra

13/09/2022  •  Noemí  •  Distrito 4

Esta petición leva moitos anos pendente. A rúa ten unhas horas para carga e descarga e 24h para os garaxes; pero isto se incumple continuamente: vehículos que pasan a deshora, que van en dirección contraria, pasan por tramos prohibidos, aparcan dentro da rúa,...poñendo en risco as crianzas e ó resto dos veciños. Propoño invertir nunhas cámaras que vixíen e, en caso necesario, multen a estes conductores reincidentes

Caos en Ángel Senra

Rehumanización de Ángel Senra e instalación de elementos disuasorios do tráfico

16/09/2022  •  David Paz  •  Distrito 4

Esta proposta leva anos sendo das máis votadas do distrito, mais non saíu nunca, segundo se me transmitiu desde o Concello, porque reurbanizar e rehumanizar é "demasiado caro".

Por tanto, a pesar de que xa hai outra proposta (3756) en que se pide peonalizar a rúa con máis rigor, coido que a simple instalación de cámaras non é suficiente nin lle fai xustiza á veciñanza do barrio, pois o que de verdade queremos é unha rúa para gozala e habitala.

A miña proposta, sen desmerecer a xa existente, é:

1 Instalar bancos, maceteiros, fontes... no medio da rúa (asegurando só o paso que necesitaría unha ambulancia, que podería sortear sen problemas estes elementos arquitectónicos), en todos os tramos. Como xa se fixo hai anos na rúa Barcelona.

2 Para optimizar os aparcadoiros da carga e descarga, cumpriría sinalizar con pintura no chan as prazas para transportistas. A necesidade de ter que traballar non pode ser escusa para deixar os furgóns onde é máis cómodo. O espazo debe ser compartido entre peóns e vehículos de traballo, non usurpado por estes últimos (véx. foto do caos que se produce en certas horas).

Desta maneira, penso que a instalación de cámaras de vixilancia sería innecesaria. De calquera maneira, si que cómpre vixilancia e multas para os aparcamentos enriba das beirarrúas, que nos Mallos é "marca da casa".

PISTA DEPORTIVA SAGRADA FAMILIA ACTUALMENTE

CUBIERTA EN PISTA DEPORTIVA SAGRADA FAMILIA

26/09/2022  •  Josamehu  •  Distrito 4

Con la finalidad de sacar mejor rendimiento y aprovechamiento a la pista deportiva, sería muy bueno poner una cubierta . Esto posibilitaría la práctica de muchos más deportes y otras actividades sociales.

Rampla Falperra Ronda de Nelle pares

Rampla entre Falperra e Ronda de Nelle números pares

20/09/2022  •  xosemalonso  •  Distrito 4

Entre a Falperra e a Ronda de Nelle no lado de subida existen escaleiras pero non unha rampla pola que poidan acceder persoas con mobilidade reducida ou carritos de bebé.

Hai unha parada do bus liña 12 (MATERNO / CHUAC - OS ROSALES) ao pé desas escaleiras; pero para chegar a ela dende a Falperra en cadeira de rodas (p ex.) hai que cruzar a Ronda de Nelle pola pasarela existente; subir ata o semáforo; cruzar de novo a ronda; baixar ata a parada.

Percorrido longo e costaneiro (liña vermella da imaxe).

De existir a rampla (liña verde da imaxe) facilitaría moito a mobilidade a todas as persoas que xa de por sí teñen dificultades; mellorando así a súa calidade de vida