A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 9

Distrito 9

Estación Bicicoruña en la Plaza de Portugal

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  pau

Propongo la creación de una nueva estación de bicicletas en la Plaza de Portugal, así se daría servicio a una amplia zona con mucho movimiento de gente como es la piscina y el palacio de los deportes de Riazor, la Compañía de María y el Hogar de Santa Margarita, la playa de Riazor, el paseo marítimo... Ese punto es el idóneo puesto que se encuentra estratégicamente situado a una distancia intermedia entre las estaciones más próximas que actualmente son la Casa de Agua, la Plaza Pontevedra y el Paseo de los Puentes y dicha plaza dispone de espacio suficiente para su colocación sin necesidad de tener que hacer ninguna obra a mayores.

40 apoios
pzaTolerancia.jpg
Distrito 9

Peonalización da rúa praza da Tolerancia

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  pepinha

Peonalización do tramo de rúa correspondente á Praza da Tolerancia, entre a nova rúa Marcela e Elisa e a rúa Argentina. Ao estar colindante co parque infantil sería unha boa medida de seguridade, xa que ademáis a cafetería da esquina é punto de reunión das familias e esa rúa crúzase en numerosas ocasións. Ao ser un tramo moi pequeno, as prazas de aparcamento perdidas son moi poucas e non hai entradas a garaxes, e o tráfico desviase fácilmente pola rúa Almirante Romay, máis amplia e con saída a Archer Milton

29 apoios
Distrito 9

Acondicionamiento de la zona verde en la calle Canteira (Los Rosales)

  Sen comentarios  •  07/05/2019  •  mfcruzmaneiro

La zona verde conocida como Canteira, justo donde está un cruceiro de piedra por detrás de la Obra de la Señora, se encuentra en un mal estado de conservación, habiendo incluso socavones y con riesgo de accidentes sobre todo para niños y personas mayores. La propuesta sería que se acondicione correctamente esta zona verde, ajardinándola y dotándola de medidas de seguridad.

4 apoios
Carril bici con farolas
Distrito 9

Mellorar o carril bici desde Riazor ata o Millenium

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  slamelov

Chamar carril bici ao que hai desde o Praia Club ata o Millenium é demasiado xeneroso. A proposta é darlle continuidade ata o Millenium, ocupando a estrada (e non a beirarrúa), e así non ter que esquivar farolas no tramo que vai desde o Mum ata o Millenium e recuperar ese espazo para os peóns. Primeiro, darlle continuidade, pola estrada, desde o remate do carril bici diante do Praia Club ata onde volve haber carril bici diante da Ribeira do Cómaro, despois do Mum. Facer un novo carril bici desde ese punto ata o do Millenium, pero pola estrada, xa que nese punto hai dous carrís en cada sentido para un tráfico de vehículos que non precisan esa "autoestrada". Iso permitiría recuperar o espazo para peóns que actualmente ocupa o carril bici, que ademáis ten farolas e sinais polo medio, e axudaría a gañar espazo aos coches. Ademáis, daría unha continuidade ao carril que agora non ten.

33 apoios
Galpón dos Mariñeiros
Distrito 9

Expropiación e demolición do galpón de Mariñeiros

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  A. Martínez

Expropiar a parcela do galpón e demolelo para rematar a esquina do parque dos Mariñeiros, respectando o ancho das beirarrúas e eliminando os carteis de publicidade.

 

 

30 apoios
Anotación_2019-04-26_160504.jpg
Distrito 9

Reurbanización do Paseo das Pontes e Paseo de Ronda

  1 comentario  •  06/05/2019  •  brunorcd

O Paseo das Pontes e Paseo de Ronda é unha zona pola que transitan moitos nenos e nenas a diario, xa que conecta varios colexios con numerosos barrios moi poboados como é o Agra do Orzán, ademáis de ter unha enorme superficie de herba na que xogan moitos destes nenos.  Actualmente, en todo o ser percorrido, o Paseo das Pontes e o Paseo de Ronda teñen dous carrís de circulación por sentido, ademáis dunha fila de aparcamento. Pero, destes dous carrís, sempre un está ocupado pola dobre fila, sen producirse atasco ningún xa que o tránsito de vehículos é bastante reducido. Proponse a eliminación dun carril de circulación por sentido, ampliando desta maneira as beirarrúas e coa opción de incluir un carril bici, unidireccional ou bidireccional.

31 apoios
pasos_de_peons_gran_canaria_1.jpg
Distrito 9

Medidas de redución da velocidade do tráfico na Avenida de Gran Canaria

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monfero

A Avenida de Gran Canaria é unha das rúas con maior tráfico do barrio de Labañou.

Esta proposta vai na liña de pacificar o tráfico na zona, reducindo a velocidade dos vehículos que circulan pola avenida de Gran Canaria, unha das rúas con maior tráfico do barrio de Labañou, e facer esta rúa mais segura.

A idea é intervir nos dous pasos de peóns sinalados con medidas redutoras de velocidade: elevación da calzada á altura das beirarúas, colocación de bandas sonoras ou outro tipo de medidas, que obriguen aos vehículos a reducir a súa velocidade, aumentando a seguridade dos peóns.

Tamén sería necesario controlar o estacionamento inadecuado de vehículos, que moitas veces paran en dobre fila impedindo o tráfico normal, e poñendo en perigo á xente, principalmente cando aparcan nas proximidades aos pasos de peóns.

23 apoios
parquepaseopuentes.jpg
Distrito 9

Parque infantil Paseo de los Puentes: renovación y ampliación

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  unvecino

Parque con mucha demanda pero anticuado y con elementos deteriorados o infrautilizados. Incómodo si hay viento o sol. Se propone ampliación y renovación de juegos siguiendo un modelo temático, o similar al de Náutica; y la creación de una barrera para reducir viento o sol. Posibles ideas a valorar: •    Vallado de la zona (al menos zonas cercanas a desniveles o escaleras) •    Utilización de terraplenes no colindantes con edificios para incorporar barrera natural (árboles/arbustos) que aumente el confort. Valorar zona cubierta. •    Posible ampliación incorporando sendas asfaltadas limítrofes total o parcialmente o zonas ajardinadas. •    Renovación y reubicación de juegos que se reaprovechen; reubicación o eliminación de otros (canasta, elefante,...) •    Sustitución de  juegos poco útiles (columpio actual por otro modelo); nuevos juegos.

23 apoios
Estación Bicicoruña
Distrito 9

Estación Bicicoruña no Parque de Santa Margarida

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  Juancasal

A proposta consiste en instalar un novo posto de Bicicoruña no parque de Santa Margarida para mellorar este servizo e que máis xente tome a iniciativa de usalo.

57 apoios
Distrito 9

Bandas reductoras de velocidad a la altura del Palacio de la Ópera

  Sen comentarios  •  15/05/2019  •  vecina

La avda. de Arteixo, a la altura del Palacio de la Ópera es una vía peligrosa por la velocidad excesiva con la que circulan los vehículos. Hay dos pasos de cebra, uno al extremo de la calle Uruguay y el otro a la altura del nº 17 de la avda. de Arteixo. Ambos pasos de cebra son un peligro, sobre todo el segundo, porque los coches que bajan de la Grela circulan muy rápido y el paso de peatones está justo detras de una curva. propongo, por lo tanto colocar bandas reductoras de velocidad en los tramos de vía antes de llegar a estos dos pasos.

24 apoios