A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 9

avdaGranCanariaPeonil.jpg
Distrito 9

Peonalización dun tramo da avenida Gran Canaria

  1 comentario  •  20/05/2019  •  pleira

Peonalizar o tramo da avenida Gran Canaria que vai dende o cruce coa rúa Venezuela ata o cruce coa rúa Archer Milton. Esta medida crearía un centro comercial aberto no barrio, ao estilo da rúa Barcelona pero en menor tamaño, facendo un entorno sen coches no barrio, onde a xente puidera pasear tranquilamente. Proponse esta zona en concreta por ser a de máis actividade comercial do barrio ao haber moitos locais a ambos lados. Faríase así unha zona onde os xente maior e os nenos e nenas se sentisen máis seguros, sen ter que preocuparse dos coches.  

O tráfico sería desviado por Archer Milton. Os garaxe seguirían sendo accesibles polos seus usuarios, así como habería un tempo para a carga e descarga, As prazas de aparcamento podería ser recuperadas no paseo marítimo, facendo que se reduza a velocidade á que van os coches na avenida de San Roque, acendo o carril bici maís seguro.

24 apoios
UM1100M.jpg
Distrito 9

Instalación de jardineras en esquinas y aceras con ancho suficiente.

  Sen comentarios  •  05/05/2019  •  javi

El Agra del Orzán, el barrio más densamente poblado y con menos superficie verde necesita jardineras con flores de temporada y arbustos o aromáticas, un elemento que a falta de árboles daría vida a las grises calles del barrio y mejoraría la sensación de limpieza. Ejemplos

Confluencia de la calle Meira y Agra del Orzan, Ramon María Aller

Avenida Conchiñas/Gramela

Avenida Conchiñas/Entrepeñas

Alcalde Lens/ Gramela

Andrés Gaos/Gramela

Avenida Fisterra/Fuente Álamo y plaza Tornos

Mejorar el mantenimiento y cuidado de las jardineras ya instaladas en la Ronda de Outeiro

Darle una nueva vida a los alcorques de Fuente Álamo a la altura conchiñas, ahora mismo son unos arbustos que ocupan buena parte de la acera, sin recortar ni homogeneizar. Reformar y plantar flores en los alcorques de la calle Corcubión (Conchiñas) 

https://www.adosa.es/imagenes/jardineras/jardinera-alcorque-corten.jpg

18 apoios
Estado actual do abandono de Os Arcados
Distrito 9

Espazo Social para o Barrio de Riazor / Náutica / San Roque

  Sen comentarios  •  13/05/2019  •  tomilegido

Unha cidade debe habilitar espazos de convivencia de titularidade pública. O entorno do Estadio de Riazor, as novas vivendas da zona de Náutica (ás que están chegando centos de persoas) e San Roque de Afora non dispoñen dun espazo muncipal para a lectura o lecer, a cultura... Esta zona merece un Espazo Social Municipal.

Dende hai décadas vemos impasibles como a zona anexa ao Playa Club, coñecida como Os Arcados, está en completo estado de abandono. En fotos antigas da cidade eses arcos eran abertos e podíase disfrutar alí dentro.

Nalgún momento foi concedido para a sua explotación e dende o peche do restaurante quedou de novo como parte da Concesión Municipal que mercou o Deportivo da Coruña.  Recuperemos parcialmente esa concesión municipal (xa que hai una parte dela que si está sendo explotada) e iniciemos unha reforma que de paso a un espazo de convivencia, ocio e cultura.

106 apoios
Distrito 9

Crear pista polideportiva cubierta y protegida en Plaza de las Conchiñas

  Sen comentarios  •  27/04/2019  •  kenrryciyo

Crear un espacio polideportivo, con porterías y canastas, cubierta y con paredes o algún sistema que proteja de las inclemencias del tiempo.

Es un espacio peatonalizado, donde continuamente se juntan niños y jóvenes para jugar, que cuando llueve o hace mal tiempo pierde todo su uso, lo que en Coruña supone muchos días de desuso.

Además supone una protección hacia el comercio de la zona, que nunca está libre de algún balonazo a un escaparate.

Elimina riesgos de balones o niños corriendo hacia las zonas de tránsito de vehículos cercanas al espacio.

Además, nunca hay que olvidarse de la gente que cruza por donde quiere, olvidándose de que es una zona libre y lúdica, atravesándose en medio de los juegos, y luego por encima se queja y amenaza a los niños por ser lo que son, niños.

9 apoios
Proposta de reurbanización da rúa Pombal
Distrito 9

Reurbanización da rúa Pombal

  1 comentario  •  26/04/2019  •  brunorcd

Actualmente a rúa ten moitos parches na calzada. O espazo para carrís de circulación non está ben distribuído e as beirarrúas poderían ampliarse, aproveitando a reforma do parque de Santa Margarida. Proponse a reducción do tamaño dos carrís de circulación, a eliminación da mediana pintada e o aumento das beirarrúas, ampliando os espazos de estancia con mobiliario urbán e vexetación. 

12 apoios
Parque de Santa Margarida
Distrito 9

PRIMEIRA FASE DE SUSTITUCIÓN DO ARBORADO POR AUTÓCTONAS EN SANTA MARGARIDA

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Continuar o proceso de eliminación de eucaliptos e outras especies inapropiadas no parque de Santa Margarita por outras especies autóctonas.

Para facilitar a realización deste proceso e garantir unha participación máis plural, proponse dividir as áreas de parque en diferentes zonas de actuación, a fin de que a partida sexa dun coste menor á da intervención global e permita a súa realización en diferentes anos.

Así pois, no parque de Santa Margarida hai uns 100 pes de Eucalipto e é preciso realizar unha adecuación dos 10.000 m2 potencialmente afectados polos eucaliptos.

Por iso proponse a división da actuación en 4 fases, sendo esta proposta a primeira delas. 

76 apoios
Distrito 9

Axardinar a cidade xardín

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  diego_sandado

Cidade xardin é un espacio con arquitecturas interesantisimas pero que perdeu a identiade que lle daba o seu nome. Propoño reurbanizar toda a contorna (incluidas a Avenida da Habana e o paseo de Ronda) aumentando beirarruas, adiantando os pasos de peons para darlle seguridade e elevandoos para evitar os excesos de velocidade, plantando novas e variadas árbores que den sombra, arbustos de menor porte e flores situadas en xardineiras, colocando pavimentos de celosía vexetal nas areas de aparcamento...

19 apoios
Zona de actuación
Distrito 9

Colocación de más bancos en Ronda de Outeiro nº268

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  Anónimo15010

En primavera las personas mayores del barrio gustan de sentarse en esta acera de la Ronda de Outeiro al sol pero cuentan con sólo dos bancos, siempre ves gente mayor al sol de pie esperando para sentarse.  

19 apoios
Distrito 9

Peatonalización Avda. de Peruleiro

  1 comentario  •  25/04/2019  •  Sertorio86

Propongo peatonalizar Avda. de Peruleiro cortando el tráfico a excepción de garajes creando una avenida arbolada

Las razones de la propuesta  son las siguientes:

1. Eliminación de los reiterados problemas debido a vehículos mal estacionados

2. Acomodo de negocios y zonas de Ocio que, debido a la proximidad al Estadio de Riazor, revalorizarían la zona en gran medida

3. Trazado lófgico merced a que se contaría con viales de circulación de trafico consistente a través de la rotonda del pavo real, Manuel Murguía y Paseo de Ronda

19 apoios
Galpón dos Mariñeiros
Distrito 9

Expropiación e demolición do galpón de Mariñeiros

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  A. Martínez

Expropiar a parcela do galpón e demolelo para rematar a esquina do parque dos Mariñeiros, respectando o ancho das beirarrúas e eliminando os carteis de publicidade.

 

 

30 apoios