A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 7

Distrito 7

Parque biosaudable en praza novos ministerio

  1 comentario  •  04/05/2019  •  markys

Colocación de elementos para realización de exercicio por parte das personas mayores, fundamental para gozar dunha terceira idade con saúde.

24 apoios
Pérgola_parcial_total_CEIP_María_Pita.jpg
Distrito 7

Pérgola / cuberta total ou parcial para patio central de acceso CEIP María Pita

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  beafigueroa

Proponse realizar unha pérgola/cuberta para protexer da intemperie a zona de patio na que se desenvolven tanto as filas para a entrada de alumnos ao centro como a saída ao recreo.

A altura da pérgola proposta coincidiría coa altura de teito de planta baixa, e non restaría luminosidade nin ventilación de espazos nos que se desenvolve a práctica docente, dado que pola distribución do edificio estes espazos atopanse volcados cara as fachadas máis exteriores.

A pérgola parcial ocupa uns 140 m², e a súa versión completa uns 400m² situados na parte interior da U do edificio.

Na actualidade non existe un espazo cuberto anexo ao centro para que en días de choiva o alumnado poida organizar filas para as entradas e saídas protexidos, ou sair ao recreo con mal tempo.

98 apoios
Desnivel Salvador de Madariaga
Distrito 7

Seguridade para viandantes: Pasamáns en Salvador de Madariaga

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  luciatorrecilla

Continuación do pasamáns en Salvador de Madariaga (á altura do C.C.Monelos).

Á altura da estación Bicicoruña, a beirarrúa atópase a dous niveis cunha diferenza entre eles de aproximadamente un metro de altura, sen ningunha barreira física que separe a zona alta da baixa, supoñendo un perigo para nen@s e maiores, e para calquera persoa que pase por ese lugar.

Existe un pasamáns na rampa que une os dous niveis. Propoño que se prolongue dito pasamáns ate o comezo da zona verde.

O custe seguramente será pouco e a seguridade que proporcionará, moita.

22 apoios
Distrito 7

Zona Deportiva Saludable

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  ikersl

Creación de un circuito deportivo similar al del parque de Bens en el parque de Elviña bajo la pasarela de As Roseiras. 

12 apoios
Bandas_Velocidad.jpg
Distrito 7

Colocación bandas reductoras de velocidad Rda. Outeiro-Alfonso Molina

  Sen comentarios  •  09/05/2019  •  acarrera.lopez

Ronda de Outeiro y Alfonso Molina son dos de las arterias principales de la ciudad y la densidad de tráfico es alta a cualquier hora del día. Las intersecciones entre ambas vías, con sus carriles de entrada y salida, registran un alto volumen de tráfico. Pero también de transeúntes subiendo y bajando Ronda de Outeiro en dirección Os Mallos o Monelos. Es frecuente que a la altura de los pasos de peatones a ambos lados de Rda. de Outeiro lleguen los vehículos a gran velocidad, bien por la inercia de Alfonso Molina (curva cerrada incluida), bien por la inercia descendente desde Ronda de Outeiro hacia Alfonso Molina a la altura del hotel Avenida. Por ello, se propone la colocación de bandas reductoras de velocidad antes de los pasos de cebra (o con posibilidad de repintar el cebreado a unos metros si fuese preciso) como medida disuasoria y de protección de los peatones.

14 apoios
Distrito 7

Conexión matogrande e parque ofimático

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  patriciagg

Realizar conexión matogrande e parque ofimático á altura dos supermercados que están facendo.

51 apoios
Aparcamiento motos
Distrito 7

Aparcamiento de motos en Calle Cristino Álvarez, 1

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  tenry

Establecer un lugar reservado y apropiado para el aparcamiento de motos.

4 apoios
Distrito 7

Mediana arbolada en Avenida da Universidade

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  ivnvb

Retirada de la mediana de hormigón de la Avenida da Universidade, en el tramo entre Av. Glasgow y Calle Juana Capdevielle, y colocación en su lugar de una medianera verde con árboles similar a la existente en Avenida de Arteixo en el tramo entre Eduardo Diz y Ronda de Outeiro.

27 apoios
Distrito 7

Parque para mayores en Ponte da Pedra

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  amxuntanza

Creación de un parque biosaludable para personas mayores con diferentes máquinas para hacer ejercicio al aire libre en el parque Ponte da Piedra.

13 apoios
Distrito 7

Eliminacion de escaleiras no Barrio das Flores

  4 comentarios  •  13/05/2019  •  marisu62

 

 

 

Fai varios anos que se solicitou, e creo q está concedido, a eliminación das escaleiras de acceso ao bloque da calle Margaritas. Quero pensar que e importante que a xente que vive aquí , sobre todo as persoas maiores tengan un acceso as suas vivendas. En concreto e o caso de meu pai que agora ten problemas de movilidade, como el moitos veciños no mismo bloque. 

Pareceme moi ben que  xente se preocupe pola estética, polos carris-bici....pero tamen e importante que  a xente maior poida ter acceso as suas vivendas, no Barrio das Flores vive xente de avanzada edad que non ten ascensor nas vivendas e o acceso a elas e con infinitas escaleiras, escaleiras por díante, escaleiras por detrás.....escaleiras para todo, necesitase un plan de rehabilitación urxente dos accesos as vivendas tanto exteriores coma interiores.

ORDEN DE PRIORIDADES POR FAVOR.

23 apoios