A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Toda a cidade

PEGATINAS INDICATIVAS EN CONTEDORES DE PAPEL E VIDRO

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  971_chema

O obxetivo e dobre; Por unha banda numerar cada contedor para poder chamar o teléfono 010 cando o mismo se atope cheo e así evitar días de balde co material fora do mesmo hasta que se produza a recollida (non estaría mal recordar a gratuidade do 010 na pegatina). As veces existen dubidas sobre que rúa é, ou a que altura da rúa se atopa. Deste xeito con so dicir o número do mesmo se evitan erros.

Por outra banda recordar o material que se pode depositar ou non en cada contedor. O contedor de Vidro e exclusivo de Vidro, non podendo depositar nel nin Cristal, Porcelana ou Cerámica. No de Papel non se pode botar papel manchado, pañuelos etc...

Deste xeito entre todos axudariamos a ter unha cidade maís limpa e a reciclar mellor.

22 apoios
Conexión a internet
Toda a cidade

Adquisición de equipamentos para dotar de internet aos locais veciñais

  Sen comentarios  •  16/05/2019  •  jrc

As asociacións veciñais da cidade da Coruña fan unha labor moi importante no que se refire á dinamización dos barrios e á participación veciñal. Neste sentido, a falta de equipamentos e materiais que permitan a conexión a internet obstaculiza a creación de actividades e servizos para o disfrute da veciñanza.

Por isto, proponse que o Concello compre material e equipamentos (módems usb, equipos informativos, wifi, etc.), que serían de propiedade municipal pero de uso veciñal, para que o poidan solicitar entidades e asociacións que o soliciten polo procedemento que estipule o Concello (dando preferencia a aquelas entidades que non dispoñen de acceso a internet).

21 apoios
Ángel_Senra_Calle_Barcelona.jpg
Toda a cidade

Unión das rúas peatonais Ángel Senra e calle Barcelona.

  4 comentarios  •  29/04/2019  •  mugroso

Continuar a dúas rúas peatonais Barcelona e Ángel Senra polas rúas Ramón Cabanillas, Sagrada Familia e Antonio Carballo. As rúas peatonais son fontes importántísimas de vida para os barrios, esta unión acercará os dous barrios e axudará a crear unha ronda peonil paralela á ronda de Outeiro. Que intercomunicará a zona da estación de tren e autobuses con toda a zona da Agra do Orzan e San Pedro de Visma, a través a da rúa Barcelona.

90 apoios
Toda a cidade

Soterrar todos os cables da cidade

  Sen comentarios  •  13/05/2019  •  ritxinho

Gustariame que se soterraran todos os cables que afean moito a cidade.

103 apoios
O Portiño
Toda a cidade

ARRANXO DO PAVIMENTO DO MIRADOIRO DO PORTIÑO

  2 comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

O actual adoquinado presenta grandes perdas de material, fochancas  e danos propios da falta de mantemento.  Proponse a reposición das zonas danadas.

39 apoios
Exemplo de paso ciclista en Calle Chile (Vitoria-Gasteiz)
Toda a cidade

Mellora da sinalización dos pasos ciclistas

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monchovazquez

En ocasións, os pasos ciclistas (cruces entre carril-bici e carril xenérico) presentan unha sinalización que non se diferencia suficientemente na calzada, o que provoca que as condutoras doutros tipo de vehículos non respecten a preferencia da bicicleta neste tipo de intersección. Proponse que, onde haxa pasos ciclistas, estes sexan sinalizados mediante cor identificativa ou cuadrícula amarela, para que o resto de usuarias da vía concedan a preferencia á bicicleta. Á parte, algúns pasos ciclistas son adxacentes ao paso de peóns, situación na que ás veces os vehículos motorizados ao conceder preferencia ao peón, quedan invadindo o paso ciclista, impedindo o tránsito das bicicletas.

Algúns exemplos: carril-bici de Pablo Picasso con Xeral Rubín, Avda de Salvador de Madariaga coa rúa Federico García Lorca e similares, Avenida de Linares Rivas con rúa Menéndez y Pelayo.

101 apoios
Toda a cidade

Paneis informativos

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  rfsotelo

Ubicación nos distintos barrios de paneis onde poda aparecer a seguinte información:

Activiades do concello. Programa de festas. Concursos do concello. Avisos dos tempos de participación cidada. Preccicións meteorolóxicas. Etc.

18 apoios
EJEMPLO DE UN PASO DE CEBRA ANTIDESLIZANTE
Toda a cidade

ACONDICIONAR LOS PASOS DE CEBRA CON PINTURAS ANTIRESBALANTE

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  mayerlyng

Realizar de manera mas acelerada el acondicionamiento de los pasos de cebra en los cuales los peatones tienden a caerse, a resbalarce, lo cual es peligroso. Realizar los rallados con PINTURAS ANTIRESBALANTE. 

210 apoios
Toda a cidade

Acabar con la doble fila en favor del carril bici

  3 comentarios  •  25/04/2019  •  jacobo

La doble fila es una de las verguenzas más grandes que hay en la ciudad, que demuestra lo incivica que es la gente por aquí (y también en otras ciudades en las que también pasa).

La idea sería hacer una revisión de en que calles suele haber doble fila, y en esas en las que lo habitual sea que la haya, poner carril bici de forma que quede imposible ver coches aparcados ilegalmente y molestando por todas partes, y beneficiando aún más el uso de la bicicleta por toda la ciudad

186 apoios
Toda a cidade

Facer mais grandes as aceras.

  3 comentarios  •  13/05/2019  •  ritxinho

Aumentar o tamaño das aceras sobretodo as mais pequenas por que moitas son ridiculas.

48 apoios