Na Coruña Contas

Volver

RESTAURACION DEL CASTRO DE NOSTIAN

48-angel-sam 48-angel-sam  •  14/05/2018  •  Distrito 1  • 

CASTRO_DE_NOSTIÁN__A_CORUÑA_07.JPG
CASTRO_DE_NOSTIÁN__A_CORUÑA_07.JPG

Código proposta de investimento: 1648

Solicitamos desde la AAVV de Nostian que se aprube un plan de restauración del Castro que tenemos en el pueblo. Estructura de alto interes arqueológico

Localización: NOSTIAN

Proposta en nome de: AAVV DE NOSTIAN

Informe de inviabilidade

A túa proposta foi declarada inviable segundo o seguinte informe técnico: "Esta proposta refírese a un ben que está incluido no catálogo do Plan Xeral de Ordenación Municipal coa clave GA15030002 coa denominación de Castro de Nostián, definido na ficha nº 02. Este castro conta con protección de grao II. Se ben a pesar de que as actuacións propostas son desexables dende o punto de vista técnico e autorizables segundo o establecido no artigo 42 da Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia, os terreos do castro non son de titularidade municipal, e segundo a documentación dispoñible descoñécese existencia de convenio algún co propietario ou propietarios que permitira devandita actuación. Tendo en conta o indicado, considérase a proposta inviable." Agradecemos a túa colaboración e agardamos que participes de novo na vindeira edición dos Orzamentos Participativos.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
Non hai fitos definidos