Na Coruña Contas

Volver

Plantación 88 árbores en Avenida Hercules

juan.cayuela juan.cayuela  •  29/04/2017  •  Distrito 10  • 

Código proposta de investimento: 99

Pódese facer sen eliminar prazas de aparcamiento: nos tramos con beirarrúas máis grandes poderíase facer na propia beirarrúa (xa hai contenedores de recollida de roupa). Nas zonas máis estreitas poderíase facer parar delimitar comezos de zonas cebreadas (carga e descarga, buses, etc....) coa creación de alcorques na propia calzada que marquen ou diferencien as zonas de aparcadoiro do resto. Tamén se poderían reubicar os contenedores do lixo de forma que creen novas prazas. Nos xiros e incorporacións á Av. de Hércules hai zonas cebreadas (nas que no se pode aparcar) que permitirían crear tamén espacios para árbores evitando así o uso indebido destas zonas. Por último, os cruces entre rúas crean zonas amplas de beirarrúa que permitirían a plantación de árbores sen provocar ningún tipo de perxuicio nin a vehículos nin aos peatóns. 

Localización: Avenida de Hercules

Informe de custo

Comunicámosche que a túa proposta foi declarada VIABLE segundo o seguinte informe do equipo técnico municipal: "Considerase viable a plantación de árbores na Avenida de Hércules pero débese advertir que a súa ubicación concreta estará supeditada a unha serie de requisitos: - Trazado dos servizos existentes (cuestión que haberá que verificar previamente). - Espazo suficiente que garanta e non merme as condicións esixibles en materia de accesibilidade legalmente establecidas, incluíndo os alcorques (estase analizando a idoneidade do emprego de materiais drenantes). - Distancia ás edificacións tal que permita un normal desenvolvemento do arborado evitando a plantación naqueles casos nos que non sexa posible un crecemento natural e en consecuencia esixa un mantemento constante do seu tamaño mediante poda. - No caso de plantacións no nivel da calzada (zona de aparcamento), reservarase o espazo suficiente de alcorque a fin de garantir unha superficie de intercambio vital adecuada (nutrintes, auga, osíxeno) e evitar que a árbore poida ser golpeada nas manobras de aparcamento. Para a plantación de 80 árbores coa calidade e metodoloxía esixibles calcúlase un prezo de execución material de 120.000 euros, partindo dun prezo unitario de plantación de arborado de 1500 euros, pero se advirte de que, dadas as características da vía e os anchos da beirarrúa, é posible que se poidan plantar un máximo de 30 árbores e o lugar máis adecuado sería nas franxas de aparcamento. Aínda que se evitará en todo o posible, iso pode supoñer que, a partir de 15 árbores, se perda ata unha praza de aparcamento por árbore plantada". Dámosche as grazas pola túa participación no programa de Orzamentos participativos e esperamos volver contar coa túa colaboración en futuras edicións.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
 • birnarem

  É unha vía de comunicación a pé desde Monte Alto ata o centro con moito uso. Creo que o ideal é darlle preferencia a anchear beirarrúas e crear unha vía de comunicación a pé cómoda. Nalgún lugar que sexa posible as árbores sempre se agradecen, pero como din por aqui, os carriños de bebé, da compra, cadeiras de rodas, etc deben de poder ir cómodamente pola beirarrúa.

  Sen respostas
 • juan.cayuela
  juan.cayuela  •  Autor  •  17/09/2017 13:36:39

  Tampoco se perderían plazas de aparcamiento: si se recolocasen los contenedores, se pueden aprovechar los pequeños espacios que existen entre los vados de los garajes (en los cuales no cabe un coche). Existen cebreados donde no se puede aparcar que se podrían aprovechar para plantar.
  Se trataría simplemente de humanizar y naturalizar un barrio que creo que lo necesita. Tengo coche y lo aparco en la calle, pero no creo que el plantar árboles sea un caos para el barrio.

  Sen respostas
 • juan.cayuela
  juan.cayuela  •  Autor  •  17/09/2017 13:33:17

  En la avenida de Hercules, a día de hoy, directamente puestos encima de la acera hay contenedores de ropa (que son bastante grandes), buzones de correos, papeleras, contenedores de basura, señales de tráfico, etc, etc, etc... Un árbol sería lo que menos ocupase de todos estos elementos. Evidentemente se tendrían que poner en sitios que no pudiesen ocasionar este tipo de problemas, por ejemplo en los cruces con las calles, donde la acera se anchea lo suficiente. El plantar árboles no solo ocasionaría que fuese más agradable pasear por el barrio (sin tener que irse al centro, donde existen los mismos problemas de ancho de acera y tráfico y todas las calles tienen árboles) sino que además evitaría que los perros orinasen en todos los portales y ruedas de coches, que creo que también es un problema, porque tendrían algún sitio donde hacerlo.

  Sen respostas
 • morwen

  Como idea me parece muuuy bien. Pero no veo que en aceras tan estrecha como la de la avenida de Hercules, en las que ya hay problemas para pasar carritos de bebé o sillas de ruedas, se puedan poner árboles sin quitar aparcamientos. Y con todas las obras que se están haciendo que ya nos están quitando sitios para aparcar, perder más sería un caos para nuestro barrio

  Sen respostas
Non hai fitos definidos