A Porta Aberta

alescanosa alescanosa

Comentarios
Alumbrado y fuentes en zonas comunes de la urbanización Valaire
Algo importantísimo nestas zonas de lecer infantil, sería que os donos de cans non os puxeran ou deixasen facer as súas necesidades como así ocurre. Aparecendo continuamente deieccións nas instalacións nas que xogan os cativos.