Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

braisgf braisgf

Comentarios
Zonas de traballo e estudo ao aire libre en toda a cidade
Sería ben interesante e útil, poñer unha pequena dotación en cada un dos distritos e buscarlle diferentes usos para todos e todas!