A Porta Aberta

conchidiazvidal@gmail.com conchidiazvidal@gmail.com

Comentarios
Beirarruas dos Números 2 ao 8 de Cances
Unha proposta que daría a rúa que forman estos inmobles, un mais cómodo acceso as vivendas, además dun mellor aspecto, e que supoñerá un mínimo investimento
Recuperar os antigos camiños de carro de Cances 2 a Silva 81
Moi boa proposta que aportará ó barrio un valor como se merece.
Recuperar os antigos camiños de carro no lugar de Cances
Proposta máis que acertada
Beirarruas dos Números 2 ao 8 de Cances
Unha proposta que daría á rúa que forman estos inmobles, un mais cómodo acceso as vivendas, ademáis dun mellor aspecto, e que supoñerá un mínimo investimento
Asfaltado diante do numero 74 ao 82 na Silva
Proposta que contribuirá a unha mellora nas rúas neste barrio tan falto de investimentos públicos.
Asfaltado diante do numero 100 da Silva
Unha boa proposta
Mellora de asfaltado números 9D, 10, 11, 13 e 14 de Cances
Melloras que son imprescindibles e que evitan a degradación do barrio, xa bastante abandonado en todolos xeitos
Restauracion lavadoiro publico de Cances de manancial natural
Unha proposta que, con un investimento pequeno, lograría crear un espazo bonito, ademais da limpieza dunha área hoxe abandonada.
Alcantarillado casas 14, 9D, 10, 11 e 13 Lugar de Cances
Proposta acertada.