A Porta Aberta

Natura Natura

Comentarios
ARBORADO NA MEDIANA DA RONDA DE OUTEIRO
No tramo Avenida Finisterre - Avenida de Arteixo hai algunha herba seca na mediana. Non estaría de máis que se prantaran algunhas árbores.