A Porta Aberta

blasita blasita

Comentarios
Habilitar unha praia para os cans e cadelas.
totalmente de acordo neftis 78
Creación dunha rede de vías ciclabeis na cidade
necesario non, necesarísimo carril bici xaaa en toda a cidade, e incrible que no ano 2016 o carril bice da cidade sexa tan lamentable como o é agora, é inútil e perigoso