A Porta Aberta

0001 0001

Comentarios
Creación de parada de bus accesible y edificio abandonado.
Acertada propuesta. En canto ó edificio abandonado detrás da parada do autobús, é urxente que se acometa algún tipo de modificación, ben sea darlle un uso ou senon, incluiso demolelo e deixar unha zona verde. Últimamante, xa son varios os intentos de xente de intentar acceder a súa ocupación ilegal, que foron desbotados pola policía.
Parque infantil en la Urbanización Breogán
Nunha urbanización na que se construiron 5 fases de chalets (de 40 vivendas aprox. casa fase), máis as vivendas individuais que hai, (que tamen son moitas), e non se proxectou nin un só metro cuadrado de zonas verdes ou zonas infantís. Só cemento e máis cemento, e beneficio para os constructores. Por deixar, nin case deixan calles para pasar os coches, do estreitas que son. O concello debería mirar máis por o cidadán e menos por os beneficios dos empresarios, como se fai en Oleiros por exemplo, que antes de construir unha urbanización, o primeiro que se fan son as zonas verdes e zonas infantís.