A Porta Aberta

Volver

Concurso de Ideas para o Porto - votación e debate

GROWING TOGETHER

  • GrowingTogether_panel_1.jpg GrowingTogether_panel_1.jpg
  • GrowingTogether_panel_2.jpg GrowingTogether_panel_2.jpg
  • GrowingTogether_panel_3.jpg GrowingTogether_panel_3.jpg
  • GrowingTogether_panel_4.jpg GrowingTogether_panel_4.jpg
  • GrowingTogether_panel_5.jpg GrowingTogether_panel_5.jpg

Preséntase a proposta baixo o lema GROWING TOGETHER, que significa “Ambos medramos” e “Achegámonos”, que é tamén o obxectivo. 

Preténdese aproveitar esta oportunidade única para a cidade mantendo a titularidade pública do chan; dotando dun novo uso os peiraos interiores, baseado en equipamentos e espazos públicos, infraestruturas verdes; creación de emprego e riqueza, mediante o mantemento dos usos produtivos (pesca e náutica deportiva), e apostando pola economía azul. Mellorar a mobilidade e accesibilidade, principalmente do peón e ciclista, reducindo drasticamente as distancias e o tempo de percorrido entre barrios a través desta nova zona de contacto cidadán accesible para toda a cidade e os concellos limítrofes. 

A) Integración urbana entre porto e cidade

Esta proposta consegue eliminar a separación que hai ata agora, debido ao uso exclusivo portuario e ao peche que impide o acceso da cidadanía ao mar.  

- Facilitar o acceso á zona abrindo o muro-peche actual existente no nivel peonil, ciclista e viario. 

- Considerar a Estación Intermodal en San Diego, con enterramento de vías e conexión cunha nova Estación Marítima, dotadas de amplos aparcadoiros. 

- Creación de grandes prazas que permitan a comunicación cidadá. 

B) Mobilidade e accesibilidade

Deséñanse dúas pontes e unha pasarela peonil e ciclista, achegando barrios da cidade, diminuíndo o uso do coche, mellorando da calidade do aire, reducindo o CO2 e favorecendo a saúde dos habitantes. 

- Ponte levadiza tensada de 310m, que permite o paso dos maiores transatlánticos existentes actualmente. (Posible emblema da cidade nova). 

- Ponte de 192 m. 

- Pasarela de madeira 482 m. 

- 9,5 km de carril bici e 14 km de paseos. 

- 2 glorietas de conexión na praza da Palloza e próxima á Delegación do Goberno. 

-  Aparcadoiros subterráneos e en superficie. 

C) Sostibilidade 

Intervencións para a calidade de vida e respecto ambiental.

- Aumento de zonas verdes en máis de 360.000 m2.

- Xardín botánico.

- Rehabilitación de edificios singulares, destinándoos a outros usos.

- Rexeneración de flora e fauna mariña. 

- Creación de dous novos areais.

D) Modelo económico 

Supoñerá un importante desenvolvemento para a economía local, mediante a xeración dun gran número de novos postos de traballo e mantendo os actuais. 

- Mantemento e aumento da pesca no peirao de Oza. 

- Relocalización da lonxa. 

-  Adaptación do peirao do Centenario para transatlánticos.

- Instalacións de hostalaría e comercios. 

- Museos & I+D+i.

- Edificios das administracións públicas. 

E) Participación cidadá

Deberán terse en conta as necesidades e déficits actuais da cidade para a distribución de servizos públicos, tendo en conta, a partir da convocatoria de sistemas de participación pública, as posibilidades de localización e fases de execución.

- Equipamentos deportivos.

- Instalacións de lecer.

- Equipamentos sociais e culturais. 

Grande oportunidade para a modernización e dinamización da cidade e a súa contorna a través da recuperación da outra fachada marítima da cidade.  

Con esta actuación lógrase recuperar un espazo urbano público para o beneficio económico, social e ambiental dos habitantes da Coruña e os seus arredores. Todo este desenvolvemento urbano está exposto dunha maneira integradora, sustentable e innovadora, que mellora a contorna e a accesibilidade. Ideada por e para a cidadanía.