A Porta Aberta

Volver

Concurso de Ideas para o Porto - votación e debate

PORSUPORTO

  • PORSUPORTO_PANEL_(1).jpg PORSUPORTO_PANEL_(1).jpg
  • PORSUPORTO_PANEL_(2).jpg PORSUPORTO_PANEL_(2).jpg
  • PORSUPORTO_PANEL_(3).jpg PORSUPORTO_PANEL_(3).jpg
  • PORSUPORTO_PANEL_(4).jpg PORSUPORTO_PANEL_(4).jpg
  • PORSUPORTO_PANEL_(5).jpg PORSUPORTO_PANEL_(5).jpg

A proposta formulada parte das seguintes premisas: o mantemento da actividade portuaria, a introdución progresiva das actividades cidadás nos terreos portuarios, as implicacións para a participación cidadá e a temporización das accións formuladas da condición procesual dunha operación de transformación urbana desta escala, a combinación da lectura transversal (escala barrio) e lonxitudinal (escala metropolitana), a funcionalidade social e medioambiental do bordo costeiro como interconexión da rede de espazos libres rexionais e a aposta pola titularidade pública da totalidade dos actuais terreos portuarios.

O proxecto estrutúrase en tres fases diferenciadas para lle dar resposta á incerteza do proceso: unha primeira fase (2020), centrada nas transformacións inmediatas, de baixo custo e provisionais; unha segunda fase (2030), centrada na apertura aos usos públicos e ás novas formas de mobilidade; e unha terceira e última fase (2050), centrada na hipótese dun futuro incerto, pero público e con actividade portuaria.