Na Coruña Contas

  • zurdofran
    zurdofran  •  Autor  •  07/07/2016 01:44:36

    Mais que "abstracta y abierta" quixen facer unha proposta ambiciosa e realizable (isto se fixo ben noutras cidades de España). Se chegara a sair, os responsabeis deberían de decidir as prioridades, e entendo que terían en conta as propostas mais votadas e concretas para crear esa rede. De pouco vale facer carriles bici soltos se ao final non teñen conexión entre si (alguén viu unha rede de estradas inconexas? non tería moito sentido, non?)

    Sen respostas