A Porta Aberta

  • pedroxvb
    pedroxvb  • 06/07/2016 17:42:31

    E non só pode ser aproveitado polo rugby, senón tamén por deportes como o fútbol gaélico, deporte emerxente no que a nosa cidade é pioneira cos Fillos de Breogán, primeiro club de fútbol gaélico que naceu na Galiza.

    Sen respostas