Na Coruña Contas

  • finareg59

    E sobor de todo, retirarlles os contratos as empresas que nos venden mobiliario de "pitiminí" de mírame e non me roces, e o título de negociador do Axuntamento, o técnico e os políticos que consentiron tal.
    O mobiliario ten que ser resistente os vándalos, e por exemplo TODAS as papeleras do Paseo Marítimo, non resisten a primeira patada.

    Sen respostas