A Porta Aberta

  • bebetoficaprasempre
    bebetoficaprasempre  • 05/07/2016 10:44:17

    O estado da pista do carón da igrexa de San Xosé é ruinoso d ende ha anos porque dita pista e terreos son propriedade da igrexa, que tivo e ten o usufructo da instalación e nunca gastou un peso no se mantemento. Agora, repito, isa pista leva anos abandonada, e supón un perigo práctica os neno do colexo colindante e do barrio en xeral.
    Todo o estado da zona é patético, e os terreos cercanos seguen deixados e infrautilizados, no que podería ser o parque - mirador máis impresionante da Coruña.

    Sen respostas