A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  • 23/06/2016 21:41:40

    Coido que non se refire a pasarelas elevadas, se non a pasos de cebra en badén, á mesma altura que as beirarrúas, pero uns 30 cm por riba do asfalto, para que os coches teñanque reducir a velocidade.

    Sen respostas