Na Coruña Contas

  • ClaraVidal

    Eu voto a favor, mais tamén teño en conta que son todas as mencionadas lugares céntricos. Tamén hai Coruña alén de Catro Camiños. Os polígonos industriais son practicamente inalcanzábeis se non é en carro. O 21 é deficiente para PO.CO.MA.CO. e os da refinaría para Agrela (que tes que vivir en Monte Alto ou non chegas). Faltan moitas estacións en moitas zonas.

    Sen respostas