Na Coruña Contas

  • marqrego

    A desnaturalización dos patios é un maltrato á infancia e contribúe a deshumanización dos barrios. Este proxecto supón reformar e humanizar un espazo que inclúe zonas verdes e novos espazos, contribuindo á mellora ambiental do barrio e unha reforma precisa para os nenos e nenas do colexio e marcaría o camiño a seguir e a aplicar polo resto dos centros educativos.

    Sen respostas