A Porta Aberta

  • ogaiago
    ogaiago  • 09/09/2019 15:42:05

    Esta rúa ten moito que mellorar. É unha vía de dous carrís (en teoría) pero pola que é imposible que circulen dous coches á mesma altura por culpa de que o aparcamento é en batería. Así que ou ben se corrixe esta forma de aparcamento ou ben se segue esta proposta alargando as beirarrúas e reducindo os dous falsos carrís a un, como vén habendo ahora en realidade. Posiblemente sexa esta última a mellor opción, tendo en conta a falla de espazos para aparcar que hai na zona e que a batería permite máis coches que aparcar en ringleira.

    Sen respostas