A Porta Aberta

  • anxo_gz
    anxo_gz  •  Autor  • 05/09/2019 13:32:12

    Penso é máis necesario a rede de vías peonís que o carril-bici, ás veces pecamos de modernos e pensamos que todos podemos ir en bici, pero hai moitas persoas ou ben porque non poden ou ben non saben andar en bici, e deben ter unha alternativa, e penso que a rede de vías peonís é unha boa solución para ambas necesidades, como ben dis, para os que non poden ou non usan bicicleta e máis outra alternativa que complementa aos carrís bici. Saúdos.

    Sen respostas