A Porta Aberta

  • martaretortillo
    martaretortillo  • 04/09/2019 20:43:22

    Vai en contra da estética e o carácter naturalizado do espazo. Ademáis do impacto estético a tendencia actual nos parques debe ser máis "despavimentar" que o contrario. Esto se resolve cun mellor mantemento.

    Sen respostas