A Porta Aberta

  • martaretortillo
    martaretortillo  • 04/09/2019 20:38:31

    Trátase dun espazo naturalizado que permite precisamente o incremento da fauna que se produciu nos últimos anos. En caso de "limpeza" os patos non terán espazos de reproducción e cría. Non apoio esta iniciativa xa que vai en contra dos obxectivos de conservación do espazo.

    Sen respostas