A Porta Aberta

  • Monica
    Monica  • 11/09/2018 10:35:48

    Totalmente de acordo co cidadán anterior. E unha vergonza que teñamos que desplazarnos en coche para que os nosos rapaces poidan xogar, zonas con construccions sen rematar dende hai unha chea de anos que dan unha sensación de abandono impresionante, cando cun pouco de inversión se poderían facer zonas infantís marabillosas.

    Sen respostas