A Porta Aberta

  • anxo_gz
    anxo_gz  • 03/07/2018 19:14:56

    Ou elminar en Severo Ochoa por exemplo a zona axardinada que non serve de nada, xa que aparcan os coches sobre ela, sería mellor eliminala para anchear a zona de aparcamento e así sustituir o sistema de aparcamento en liña por o de batería.

    Sen respostas