Na Coruña Contas

  • 0001

    Acertada propuesta. En canto ó edificio abandonado detrás da parada do autobús, é urxente que se acometa algún tipo de modificación, ben sea darlle un uso ou senon, incluiso demolelo e deixar unha zona verde. Últimamante, xa son varios os intentos de xente de intentar acceder a súa ocupación ilegal, que foron desbotados pola policía.

    Sen respostas