A Porta Aberta

  • alescanosa
    alescanosa  • 01/06/2018 11:23:49

    Algo importantísimo nestas zonas de lecer infantil, sería que os donos de cans non os puxeran ou deixasen facer as súas necesidades como así ocurre. Aparecendo continuamente deieccións nas instalacións nas que xogan os cativos.

    Sen respostas