A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  •  Autor  • 14/06/2016 16:47:17

    Entendo o informe de inviabilidade, supoño que haberá que contar coa autorización de Fomento e, no caso de que a pasarela non fora ata a parte de Santa Cristina que é do Concello da Coruña, tamen coa colaboración do Concello de Oleiros. En todo caso, coido que é unha medida que axudaría a mellorar a mobilidade, especialmente no verán, agradezo que a valoren para o seu estudo.

    Sen respostas