A Porta Aberta

  • anxo_gz
    anxo_gz  •  Autor  • 21/05/2018 15:53:27

    Si poderíase enmarcar no distrito 10, pero penso que ao ser un museo do que se beneficiaría toda a cidade, non sería xusto quitar eses cartos só ao distrito, que seguro ten propostas máis interesantes e necesarias para o barrio.

    Sen respostas