A Porta Aberta

  • anxo_gz
    anxo_gz  •  Autor  • 21/05/2018 15:50:30

    A policía local é suficiente para multar, pero as veces entre que os chamas e veñen o infractor xa sacou o coche, polo tanto penso que esta opción é máis efectiva, ademáis a multa a faría igual un municipal que estaría na sala de pantallas.

    Sen respostas