A Porta Aberta

  • anxo_gz
    anxo_gz  •  Autor  • 21/05/2018 15:47:20

    Por iso digo que contar coa opción de ascensores e se non é posible con ramplas e escaleiras. Ainda que puxen "ou", era para poñer as dúas opcións en caso de non por ascensores.

    Sen respostas