A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  • 14/06/2016 09:56:47

    Paréceme unha boa proposta, a cal engadiría a de eliminar os aparcadoiros dentro dos centros de ensino e aproveitar o espazo para as actividades escolares, instalacións ou o que sexa, calquera destas cousas será mellor que ocupar o espazo con vehículos.

    Sen respostas