A Porta Aberta

  • anxo_gz
    anxo_gz  •  Autor  • 30/04/2018 11:06:10

    É que se non o pedimos nas canles axeitadas, e como non pedir nada, por moito que todos pensemos o mesmo. Por eso debemos aplaudir estas iniciativas que nos deixan solicitar cousas que moitos pensamos que fai tempo que se deberían facer.

    Sen respostas